Managing Talent

Talent.mn

Монголын шинэ залуу уран бүтээлчдийг дэмжих бодлогынхоо хүрээнд тэднийг вебсайтаар дамжуулан дотоодын зах зээлд сурталчлан таниулах, цаашлаад дэлхийн тавцанд гаргаж, ажилд зуучлах зорилготой төсөл юм.
Түүнчлэн тэмдэглэлт үйл ажиллагаа, баярын арга хэмжээнд шаардлагатай бүх төрлийн урлагийн үзүүлбэр болон чадварлаг уран бүтээлчдийг тогтмол зуучилдаг.
Бид уран бүтээлчдийн нэгдсэн сан бий болгож, дотооддоо төдийгүй гадагш чиглэсэн цахим зуучлалын үйлчилгээг хөгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

Вэбсайт

Leave a Reply