Private Management Welfare

Манай компани 2014 онд харуул хамгаалалтын PMW (Private Management Welfare) нэртэйгээр байгуулагдан байгууллага, аж ахуйн нэгжид гэрээт харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. Тус компани нь “Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай”, “Хувийн хамгаалалтын тухай” болон бусад холбогдох хуулийн хүрээнд гэрээт байгууллага, иргэдийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг мэргэшлийн түвшинд найдвартай хангах зорилт тавин бусад хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагаас менежмент, албаны соёл, зохион байгуулалтын хувьд онцлогтой байж, орчин үеийн технологи, зэвсэг техник, тоног төхөөрөмж, тусгай хэрэгсэл болон чадварлаг боловсон хүчний цогц бүрдэлтэйгээр үйлчлүүлэгчийхээ итгэлийг хүлээн ажиллаж байна.

Вэбсайт

Leave a Reply