БӨРТЭ ВИЖН

Монгол улс даяар 27 авто машины ухаалаг зогсоолын системд ашиглаж байна.

БӨРТЭ ВОЕС

Esan – Аудио номны систем

БӨРТЭ ЛИССЭН

Автомат орчуулагч, хурлын протокол хөтлөх, хоолойн өнгөөр таних

БӨРТЭ БРЭЙН

Уйгуржин кирилл хөрвүүлэгч, Бөртэ Документ