КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

СТЕППЕЛИНК ХХК нь 2013.01.29-ний өдөр үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 8 жил гаруй хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай компани нь Монгол Улсын шилдэг инженерүүдээс бүрдсэн мэргэжлийн баг, орон тооны ажилтнуудтай, мэдээллийн технологийн салбарт арвин туршлагатай хамт олон юм.

Үйлчилгээ

Хиймэл оюун ухаан хөгжүүлэлт:

  • Архитектур бүтээх
  • Тусгайлан зориулсан модулиуд сургах
  • Дата бэлтгэх
  • Хөгжүүлэлт сайжруулалт хийх 

Вэб аппликэйшн хөгжүүлэлт:

Тухайн байгууллага вэб хуудсаараа дамжуулан яг юу хүсч байгааг тодорхойлон тухайн байгууллагад нь тохируулан, заавал технологийн мэдлэгтэй хүн ажиллуулах бус ямар ч түвшиний мэдлэгтэй хүн ашиглах боломжтой бүрэн динамик Агуулга Удирдах Систем (CMS) бүхий бүтэцтэй вэб аппликэйшнийг хэлнэ.

Мобайл аппликэйшн хөгжүүлэлт:

Бүх төрлийн ухаалаг гар утас /iphone, android, windows, blackberry/, мобайл төхөөрөмж /iOS, android, windows/-д зориулан хөгжүүлэлт хийгдэж буй мэдээлэл авах болон төлбөр тооцоо хялбар хийх боломжтой гар утсанд зориулан хөгжүүлэхийг хэлнэ.

Систем хөгжүүлэлт:

Системийн интегралчлал нь байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнээс хамааран оновчтой системийн тохиргоо хийхийг хэлдэг. Уг интегралчлалыг манай компани хэрэглэгчдэд доорх үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх болно.

Үүнд: 

  • Хэрэглэгчдийн хүсэл хэрэгцээг ойлгох, судлах 
  • Хэрэгцээг тодорхойлох 
  • Манай компанийн мэргэжлийн багын зүгээс тохирох системын интеграцийг санал болгох 
  • Хоёр тал харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тулгуурлан системийг зохион бүтээх

Хэрэгжүүлж буй төслүүд

esan.mn

steppearena.mn

champs.camp

AR ТӨСӨЛ

STEPPE PAYMENT