STEPPELINK LLC

Компанийн тухай

Манай компани нь 2013 оны 1 сарын 29-нд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн цагаас хойш өргөжин тэлж бизнес хөгжил, төсөл боловсруулалт, төслийн удирдлага, менежментийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг болсон.

Үйл ажиллагааны хувьд тогтворжиж, тасралтгүй дэвшиж байгаа IRL ХХК, PMW ХХК, Steppesolar ХХК зэрэг охин компаниуддаа мөн манай байгууллага нь менежментийн хувьд дэмжлэг үзүүлж, менежментийн туслах функц болох судалгаа, бизнес хөгжил, удирдлага, хүний нөөц, маркетинг, мэдээллийн технологийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байгаа билээ.

Алсын хараа

Орчин цагийн менежментийн шилдэг арга барилаар дамжуулж, Монгол улсад хамгийн сүүлийн үеийн технологи болон бизнесийн шийдлүүдийг урт хугацаанд тогтвортой хөгжих бололцоотойгоор нэвтрүүлэх

Аливаа шинэ төсөл хэрэгжүүлэхдээ бид доорх
үнэт зүйлсийг баримталж ажилладаг.

Бид мэргэжлийн судалгаа, шинжилгээний үндсэн дээр уялдаа холбоо бүхий бизнесүүдэд хөрөнгө оруулалт хийнэ.
Бид ажилтнуудаа хөгжүүлэх замаар менежментийн жишиг тогтолцоог бий болгоно.
Бид зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдхүүн, үйлчилгээг хүргэнэ.
Бид бизнесийн ёс зүйг, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ.
Бид улс орон, бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

Хэрэгжүүлж буй төслүүд

PMW LLC

Esan.mn

Talent.mn

Интер Релианс ХХК